IZBORNA SKUPŠTINA LAGA- KARAŠICA

07. 6. 2024.

Predsjednik LAG-a Karašica Krešimir Kašuba sukladno Statutu LAG-a, a povodom ukazane potrebe sazvao je Izbornu sjednicu Skupštine LAG-a Karašica koja će se održati u srijedu, 19. lipnja 2024. godine u 19:00 sati u Valpovu, prostorije DVD-a Valpovo, Matije Gupca 50.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

Dnevni red:

1. Izbor Zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika i Verifikacijske komisije
2. Izvješće Verifikacijske komisije
3. Izbor:
a) Predsjednika LAG-a Karašica
b) Tri dopredsjednika LAG-a Karašica
c) Članova Upravnog odbora
4. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu LAG-a Karašica za 2023. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća LAG-a Karašica za 2023. godinu
7. Različito

Mole se članovi LAG-a Karašica nazočnost potvrde do dana 18. lipnja 2024. godine do 12:00 sati slanjem e-mail poruke na adrese: ivan@lag-karasica.com ili na telefon 500-842

Skupština lipanj 2024. – poziv
Točka 5. – Godisnje_izvjesce_o_radu_LAG-a_2023 – LAG Karašica
Točka 5. – Zaključak LAG Karašica
Točka 6. – Financijski izvještaj 2023. godina