KONJOGOJCI POSJETILI SLOVENSKE KOLEGE

05. 7. 2024.

Članovi Konjogojske udruge Petrijevci i predstavnici LAG-ova Karašica i Vuka-Dunav boravili su od 12. do 15. lipnja 2024. godine u na studijekom putovanju u sloveniju. Cilj ovog studijskog putovanja bio je spoznati nova znanja o uzgoju konja lipicanske pasmine te naučeno primijeniti kao inovaciju u vlastitom uzgoju. Članovi konjogojske udruge Petrijevci većinom uzgajaju lipicansku pasminu konja koja je izvorna i zaštičena pasmina konja u RH a njen uzgoj je nematerijalno kulturno dobor pod zaštitom UNESCO-a. Uzgoj i korištenje lipicanskih konja u RH većinom se bazira na tradiciji, konji se uzgajaju iz ljubavi i poneki uzagjivači ih koriste za rekreaciju i/ili sudjelovanje na maniferstacijama. Cilj putovanja bio je upoznati se sa uzgojem u Kobilarni Lipica i kod privatnih uzgajivača lipicanaca u Sloveniji koji su prezentirali njihov sustav hranjenja, uzgoja, genetike i korištenja ovih konja što će uzgajivačima u Slavoniji koji su boravili na ovom sudijskom putovanju koristiti u vlastitom uzgoju kako bi imali veću korist od uzgoja i konje na inovativan način iskoristili i tako podigli i konkurentnost svoji PG-ova. Kako bi povezali veći broj uzgajivača i stečena znajnja o uzgoju prenijeli većem broju PG-ova na studijskom putovanju sudjelovali su i predstavnici LAG-ova Karašica i Vuka-Dunav koji će u budućnosti pomoći u umrežavanju i prijenosu znanja drugima na njihovom području. Lipicanski konji se u Sloveniji koriste osim za uzgoj i opstanak vrste i u turističke svrhe (rekreativno jahanje, škola jahanja, terensko jahanje, vožnja zparegama), koriste se u sportu i to ne samo u državnoj ergeli nego sve veći broj i privatnih uzgajivača te kao terapeuti u hipoterapiji, pedagoškom jahanju i sl., upravo ta znanjna i tu njihovu dugogodišnja praksa vrijedno je znanje koje smo vidjeti, naučili, razmijeniti iskustva i to ćemo prenijet putem i uz pomoć LAG-ova na područje Slavonije.

Troškovi sudjelovanja na ovom studijskom putovanju (su)financirani su sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja, iz Mjere 20 „Tehnička pomoć“ – Podmjere 20.2. „Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalnom ruralnom mrežom“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2022. godine., u okviru Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike za 2023. godinu.