Studija izvedivosti za formiranje AGROZONE u Valpovu

16. 12. 2013.

LAG Karašica naručitelj je Studije izvedivosti za formiranje AGROZONE u Valpovu. Grad Valpovo (član LAG-a) kao idejni začetnik i nositelj AGROZONE predmnijeva poljoprivredno zemljište na gradskom rubnom području veličine oko 18,5 hektara staviti u funkciju ostvarenja ciljeva sukladnih nacionalnim, regionalnim i lokalnim strategijama ruralnog razvoja i to:

– Povećanju konkurentnosti poljoprivrednog i prerađivačkog sektora
– Poboljšanju održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama
– Uravnoteženijem razvoju ruralnih područja

LAG Karašica i Grad Valpovo, pri tom, budući da se radi o potencijalnom resursu koji uz inovativnu organizaciju i suvremenu tehnologiju, po grubim procjenama može, uz optimalno korištenje, proizvesti godišnju vrijednost povrća u visini prosjeka ukupnog izvoza povrća iz Republike Hrvatske u prethodne tri godine ili preko 30.000.000,00 kuna, osigurati 60 – 80 novih radnih mjesta i pokrenuti investicijski ciklus od 50 do 120 mil. kuna, uz potporu iz Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj (EAFRD) kroz Program ruralnog razvoja 2014-2020 – ovoj zamisli prilazi krajnje odgovorno i prije konačne odluke želi imati odgovore na sva kritična pitanja o njenoj uspješnoj provedivosti.

Zbog, u trenutnim gospodarskim prilikama, značajnih postojećih resursa i novih ulaganja koja se planiraju, LAG Karašica i Grad Valpovo očekuje podršku širokog kruga ključnih dionika u široj zajednici, a svoj doprinos planiramo dati kroz:

– dugogodišnji zakup zemljišta od 15-20 godina, uz minimalnu naknadu
– izgradnju energetske, komunalne, prometne i komunikacijske infrastrukture u AGROZONI
– rješavanje imovinsko pravnih i urbanističkih pitanja

Sve obavijesti o tijeku izrade Studije biti će objavljivane na ovim Internet stranicama kao i dokumenti i prezentacije sa radionica na koje se pozivaju svi zainteresirani budući ulagači/investitori u AGROZONU.

obvezno oznacavanje