MJERA 1.

PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA

Sredstvima programa financirat će se edukacija i stalno usavršavanje svih onih koji se bave ili tek kreću u poljoprivrednu proizvodnju.

Podmjere:
1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina
1.2. Potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti

Potpora:
Intenzitet potpore iznosi do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova.

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-1