MJERA 10

POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKE PROMJENE
Podmjera 10.1.
Plaćanja obveza povezanih s poljoprivrednom, okolišem i klimatskim promjenama

Tipovi operacija (u zagradama je naveden godišnji iznos potpore):
1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture (141 EUR/ha)
2. Zatravnjivanje trajnih nasada (331 EUR/ha)
3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (Kontinentalna nizinska regija 183 EUR/ha, Brdsko-planinska regiju 147 EUR/ha i Mediteranska regija 102 EUR/ha)
4. Pilot mjera za zaštitu kosca – Crex crex (244 EUR/ha)
5. Pilot mjera za zaštitu leptira (za Močvarnog okaša – 326 EUR/ha, za Močvarnog plavaca, Zagasitog livadnog plavaca i Velikog livadnog plavaca iznosi – 274 EUR/ha)
6. Uspostava poljskih traka (za uspostavu cvjetnih traka 346 EUR/ha trake, za uspostavu travnih traka 169 EUR/ha trake)
7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (385 EUR/ha)
8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (804 EUR/ha)
9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (maksimalna visina potpore 200 EUR/UG).
Potpora:
Navedena je za svaki tip operacije. Bespovratna je u vidu godišnjeg plaćanja po jedinici površine ili uvjetnom grlu kao naknada korisniku za gubitak prihoda i dodatne troškove koji su rezultat pridržavanja posebnih uvjeta koji nadilaze minimalno propisane uvjete.
Podmjera 10.2.
Potpora za očuvanje i održivu uporabu i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
Potpora:
Do 100% prihvatljivih troškova, najviše 30.000 EUR.

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-10