MJERA 11

EKOLOŠKI UZGOJ
Podmjera 11.1.
Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja
Potpora:
Ratarske kulture 347,78 €/ha
Trajni nasadi 868,18 €/ha
Povrće 576,94 €/ha
Trajni travnjak 309,94 €/ha
Podmjera 11.2.
Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja
Potpora:
Ratarske kulture 289,92 €/ha
Trajni nasadi 723,48 €/ha
Povrće 480,78 €/ha
Trajni travnjak 258,28 €/ha

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-11