MJERA 13

PLAĆANJA PODRUČJIMA S PRIRODNIM OGRANIČENJIMA ILI OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA
Podmjera 13.1.
Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP
Visina potpore iznosi 226 EUR/ha.
Podmjera 13.2.
Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO
Visina potpore iznosi 82 EUR/ha.

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-13