MJERA 16

SURADNJA
Podmjera 16.1.
Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost
Tip operacije: 1. Potpora za osnivanje operativnih skupina
Potpora:
Paušalni iznos potpore je 5.000 €.
Tip operacije: 2. Operativne skupine
Potpora:
Do 100% prihvatljivih troškova, između 30.000 – 200.000 €.
Podmjera 16.2.
Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta
Potpora:
Do 100% prihvatljivih troškova, između 10.000 – 50.000 €.

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-16