MJERA 17

UPRAVLJANJE RIZICIMA
Podmjera 17.1.
Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Potpora:
Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, najviše 75.000 EUR godišnje po korisniku.

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-17