MJERA 19

LEADER (CLLD)
Podmjera 19.1.
Pripremna pomoć
Potpora:
Do 100% ukupno prihvatljivih troškova, najviše do 100.000 EUR.
Podmjera 19.2.
Provedba operacije unutar CLLD strategije
Potpora:
Intenzitet potpore za pojedini projekt ovisit će o intenzitetu potpore za svaku pojedinu mjeru/podmjeru/operaciju iz Programa Ruralnog razvoja (mogućnost povećanja do 20% temeljem odluke lokalne akcijske grupe prikazane u lokalnoj razvojnoj strategiji).
Najviši iznos potpore je do 3.000.000 EUR po odabranoj lokalnoj akcijskoj grupi.
Podmjera 19.3.
Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a
Potpora:
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, najviše do 100.000 EUR po odabranom LAG-u.
Podmjera 19.4.
Tekući troškovi i animacija
Potpora:
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, ukupno do 25% dodijeljenih javnih izdataka lokalne razvojne strategije

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-19