MJERA 2

SAVJETODAVNE SLUŽBE, SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVOM I POMOĆ POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA
Korist od ove mjere imat će i sami savjetodavci budući će sredstvima mjere biti financirano i njihovo stalno usavršavanje.

Podmjere:
2.1. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga
2.2. Potpora za osposobljavanje savjetnika

Potpora:
Potpora 2.1. Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, do najviše 1.500 EUR po savjetovanju.
Potpora 2.2. Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, do najviše 200.000 EUR tijekom tri godine.

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-2