MJERA 3

SUSTAVI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE I HRANU
Registracijom i zaštitom naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta podiže se vrijednost istog, što istovremeno znači i povećanje dohotka za proizvođača tog proizvoda.

Podmjera 3.1.
Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete

Potpora:
Do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova, najviše 3.000 EUR / godišnje po korisniku

Podmjera 3.2.
Potpora za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

Potpora:
Do 70% prihvatljivih troškova, 30.000 EUR godišnje po korisniku, najviše do 100.000 EUR tijekom programskog razdoblja.

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-3