MJERA 4

ULAGANJE U FIZIČKU IMOVINU
Obuhvaća brojna ulaganja u primarnu poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i djelatnosti usmjerene ka navodnjavanju poljoprivrednih površina i očuvanja krajobraznih vrijednosti.
Podmjera 4.1.
Potpora ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
Tip operacije 1. Rekonstrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Potpora:
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 5.000 do 2.000.000 EUR, odnosno do 3.000.000 EUR za ulaganja u sektore:
– govedarstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili za tov junadi i/ili
– svinjogojstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili repro centara i/ili
– peradarstva, za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica i/ili
– voća i povrća, za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i/ili ulaganja u podizanje novih višegodišnjih nasada.
Najviša vrijednost javne potpore po projektu za ulaganja isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, radnih strojeva te gospodarskih vozila može iznositi 1.000.000 EUR.
Intenzitet potpore
Do 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
– mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom.

Tip operacije: 2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
Potpora:
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 5.000 do 1.000.000 EUR
Intenzitet potpore
Do 75% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
– mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom

Tip operacije: 3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Potpora:
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 5.000 do 1.000.000 EUR
Kod ulaganja u zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore može iznositi 5.000.000 EUR
Intenzitet potpore
Do 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
– mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agrookolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom.

Podmjera 4.2.
Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
Tip operacije: 1. Povećanje dodatne vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
Potpora:
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 10.000 do 3.000.000 EUR, odnosno do 5.000.000 EUR za ulaganja u sektore:
– mesa za ulaganja u građenje i/ili opremanje klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za preradu mesa s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
– mlijeka za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko.
Intenzitet potpore
Do 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
– ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
– ulaganja koja provode proizvođačke organizacije.
Tip operacije: 2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Potpora:
Visina potpore
Od 10.000 do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Intenzitet potpore
Do 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
-ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP),
ulaganja koja provode proizvođačke organizacije.

Podmjera 4.3.
Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
Tip operacije: 1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
Potpora:
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 150.000 do 15.000.000 EUR.
Intenzitet potpore
Do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.
Tip operacije: 3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu
Potpora:
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti):
Od 10.000 do 1.000.000 EUR.
Intenzitet potpore
Do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Podmjera 4.4.
Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih klimatskih ciljeva
Tip operacije: 1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
Potpora:
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti):
Od 600 do 150.000 EUR.
Intenzitet potpore
Do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova.

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-4