MJERA 5

OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI
Podmjera 5.2.
Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima
Tip Operacije: 1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Potpora:
Potpora će se dodjeljivati na temelju stvarnih troškova temeljem računa ili drugih dokumenata koji dokazuju da su troškovi plaćeni, u iznosu od 100% vrijednosti prihvatljivih troškova.

Tip Operacije: 2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta
Potpora:
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-5