MJERA 6

RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GODPODARSTAVA I POSLOVANJA
Jedan od važnijih ciljeva ove mjere je omogućiti mladima zapošljavanje i izvan poljoprivrednog zanimanja.
Podmjera 6.1.
Potpora malim poljoprivrednicima
Potpora:
Do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR po korisniku.
Podmjera 6.2.
Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
Potpora:
Do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, 50.000 EUR po korisniku.
Podmjera 6.3.
Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Potpora:
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 15.000 EUR po korisniku.
Podmjera 6.4.
Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom području
Potpora:
Do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, između 3.500 – 200.000 EUR.

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-6