MJERA 7

TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
Cilj ove mjere je osiguranjem kvalitetne komunalne i društvene infrastrukture ruralna područja će postati poželjna mjesta za život i rad.
Podmjera 7.1.
Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti
Potpora:
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 70.000 EUR.
Podmjera 7.2.
Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije.
Potpora:
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 30.000 – 1.000.000 EUR.
Podmjera 7.4.
Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
Potpora:
Od 80 – 100% ukupno prihvatljivih troškova, 15.000 – 1.000.000 EUR

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-7