MJERA 8

ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA
Podmjera 8.5.
Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava
Tip operacije: 1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
Potpora:
Do 100% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR.
Tip operacije: 2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
Potpora:
Do 100% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR.

Podmjera 8.6.
Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda
Tip operacije: 1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
Potpora:
Do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR.
Tip operacije: 2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u preindustrijskoj preradi drva
Potpora:
Do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 10.000 – 1.000.000 EUR.
Tip operacije: 3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
Potpora:
Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 30.000 EUR.

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-8