MJERA 9

USPOSTAVA PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA
Podmjera 9.1.
Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru
Potpora:
Najviše 10% vrijednosti godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000 EUR godišnje, bez obzira na stvarni obračun moguće potpore.

Detaljnije o mjeri na linku http://ruralnirazvoj.hr/mjere/mjera-9