1. IZMJENE 5. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

15. 3. 2022.

Upravni odbor LAG-a Karašica donio je 15. ožujka 2022. godine Odluku o prvoj izmjeni LAG-natječaja za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a Karašica 2014.-2020.
LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

U točki 4.1. mijenja se krajnji rok za podnošenje prijave projekta sa 21. ožujka 2022. godine na 29. travnja 2022. godine.
Nova adresa za dostavu projektnih prijedloga glasi:
LAG Karašica
Kralja Petra Krešimira IV 6B
31550 Valpovo

U točci 5.5. mijenja se adresa za dostavu prigovora koja sada glasi:

LAG Karašica
Kralja Petra Krešimira IV 6B
31550 Valpovo

U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen.

LAG_natjecaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA 1 izmjene – čistopis
LAG_natjecaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA 1 izmjene sa TC