18. SJEDNICA SKUPŠTINE LAG-A KARAŠICA

01. 9. 2021.

Upravni odbor LAG-a Karašica sazvao je 18. Izvanrednu sjednicu Izborne skupštine LAG-a Karašica koja će se održati u četvrtak, 9. rujna 2021. godine u 19:00 sati u Valpovu.

Mole se članovi LAG-a Karašica za odaziv.

U nastavku možete pronaći materijale po predloženim točkama Dnevnoga reda.

Ljubazno molimo da svoj dolazak potvrdite do utorka, 7.9.2021. na brojeve telefona: 297-826 ili 0912537967 ili na adresu e-pošte: ivan@lag-karasica.com

18. sjednica Izborne skupttine – poziv
Tocka 3.a. – odluka o razrjetenju predsjednika LAG-a Karatica
Tocka 3.b. – odluka o razrjetenju jednog dopredsjednika
Tocka 4.a. – odluka o izboru predsjednika
Tocka 4.b. – odluka o izboru jednog dopredsjednika
Tocka 5. – odluka o davanju ovlattenja za zastupanje
Tocka 6. – Odluka o izmjeni LRS
Tocka 7. – Odluka o Planu provedbe LRS