2. IZMJENE 5. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

25. 4. 2022.

Upravni odbor LAG-a Karašica donio je 25. travnja 2022. godine Odluku o drugoj izmjeni LAG-natječaja za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a Karašica 2014.-2020.

LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:
U točki 2.4. (Napomena) mijenja se krajnji rok za provedbu projekta sa 30. lipnja 2023. godine na 30. lipnja 2025. godine.
U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen.

LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA 2izmjene – čistopis
LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA 2izmjene – saTC