3. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 4.1.1. “RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

03. 5. 2019.

Lokalna akcijska grupa Karašica objavila je Natječaj za provedbu Mjere/tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 3.477.229,06 kuna gdje najniža vrijednost javne potpore iznosi 5.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 40.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore za mjeru/tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20% uz uvjete propisane Natječajem.

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

a) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 21. lipnja 2019. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu natjecaj@lag-karasica.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Informativne radionica za sve potencijalne prijavitelje održati će se:

13. svibnja 2019. godine (ponedjeljak) u Gatu, Društveni dom, Kolodvorskac 47 s početkom u 20:00 sati i

16. svibnja 2019. godine (četvrtak) u Našicama, Gradska vijećnica, Trg dr. Franje Tuđmana 7 s početkom u 20.00 sati.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru/tip operacije 4.1.1. traje od 20. svibnja 2019. godine do 21. lipnja 2019. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

LAG_natječaj_TO_4.1.1._LRS LAG Karašica
Obrazac A. Prijavni obrazac
Obrazac B. Plan nabave
Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima
Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)
Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta za mjeru-tip operacije 4.1.1.
Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova
Prilog III. – Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen dodatkom I. Ugovora o EU
Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza…
Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave
Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju
Prilog VII. – Uputa MZOIE
Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija odabira