AGENCIJA OBJAVILA NATJEČAJE ZA MJERE IZ IPARD PROGRAMA

12. 3. 2013.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala deveti IPARD natječaj za mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ u razdoblju od 1. ožujka 2013. do 12. travnja 2013. i mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ u razdoblju od 1. ožujka 2013. do 2. svibnja 2013. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 25/2013., a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja, www.apprrr.hr, gdje se nalaze i Vodiči za korisnike, Pravilnici o provedbi mjera 101 i 103, obrasci potrebni za prijavu i ostale korisne informacije. Napominjemo kako je od ovog natječaja u mjeri 101, između ostalih, moguće provesti i ulaganja u nabavku poljoprivredne mehanizacije (uključujući i traktore) i opreme, a u mjeri 103 i u cjelokupnu opremu za proizvodnju i trženje vina i maslinovog ulja.

Agencija za plaćanja je također raspisala i prvi IPARD natječaj za mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ u razdoblju od 1. ožujka 2013. do 02. travnja 2013., čijim sredstvima će biti omogućeno sufinanciranje Lokalnih akcijskih grupa. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 25/2013., a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja, gdje se nalazi i Vodič za korisnike, Pravilnik o provedbi mjere 202, obrasci potrebni za prijavu i korisne prezentacije o navedenoj mjeri.

Pozivaju se svi potencijalni korisnici sredstava IPARD programa da svoje upite pošalju na adrese info@apprrr.hr ili ipard@mps.hr.