INICIJALNA RANG LISTA ZA LAG NATJEČAJ ZA MJERU/TIP OPERACIJE 6.3.

10. 3. 2022.

Zbog velike zainteresiranosti korisnika, LAG Karašica objavljuje inicijalnu rang listu za LAG Natječaj za mjeru/tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu, a na temelju traženog broja bodova u skladu s kriterijima odabira, formirana je inicijalna rang-lista zahtjeva za potporu.

Napominjemo da inicijalnu rang listu objavljujemo isključivo radi informiranja javnosti i korisnika te da ona ni na koji način ne određuju konačan redoslijed, s obzirom na to da u postupku administrativne kontrole može doći do umanjenja traženog broja bodova ili odbijanja zahtjeva za potporu.

Smanjenje broja bodova koje dovodi do pada korisnika ispod crte ili odbijanje zahtjeva za potporu dovest će do pomicanja korisnika, koji su trenutno ispod crte, prema gore. Posebno naglašavamo da je jedino relevantna konačna rang lista koja određuje konačni plasman svakog pojedinog korisnika, a ona će biti pripremljena nakon administrativne kontrole svih zahtjeva koji su iznad crte te okončanja žalbenog postupka.

Inicijalna rang lista 6.3.