JAVNA RASPRAVA – MJERA 7 „TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“

18. 7. 2014.

7Na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede (http://www.mps.hr/default.aspx?id=11910) je objavljen nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 7: »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« (u naseljima do 5.000 stanovnika neovisno o veličini JLS) unutar Programa ruralnog razvoja 2014-2020 za Republiku Hrvatsku, stoga vas pozivamo da se uključite u otvorenu javnu raspravu po pitanju istog.

Neke od prihvatljivih ulaganja iz ove mjere:
7.1.-ažuriranje planova za razvoj općina i sela;
7.2.-sve vrste male infrastrukture, obnovljivi izvori i ušteda energije:
-ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta,
-ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročiščavanje otpadnih voda;
7.3.-ulaganja u lokalne temeljne usluga uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu:
-građenje i opremanje vatrogasnih domova, društvenih domova, planinarskih domova, lovačkih domova te kulturnih centara,
-građenje i opremanje igrališta, sportskih terena i pratećih objekata, objekata za sportski ribolov, rekreacijskih zona i kupališta, biciklističkih staza, tematskih putova,
-ulaganje u građenje i opremanje dječjih vrtića,
-ulaganje u javne površni (tržnice, parkove, javne prometne površine, kanale).
Kod podmjere 7.3. između ostalih, korisnici su i udruge/organizacija civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim radom i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
Javna rasprava je otvorena do 30. srpnja 2014.g. do kada je moguće slati primjedbe/komentare na propisanom obrascu putem elektroničke pošte. Svoje primjedbe/komentare možete dostaviti u ured LAG-a Karašica na mail info@lag-karasica.com kako bi sve komentare objedinili u jedinstven zahtjev prema Ministarstvu poljoprivrede. Nakon završetka javne rasprave slijedi izrada odgovora na primjedbe/komentare i objava Pravilnika u Narodnim Novinama.

Cjelovit tekst nacrta Pravilnika dostupan jhe OVDJE.