JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA ZA MJERU 04 „ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU“, PODMJERU 4.1. „POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

29. 7. 2014.

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je javnu raspravu vezanu za Pravilnik kojim se utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, Službeni list Europske unije, L347.

Ovom mjerom otvaraju se velike mogućnosti obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i pravnim osobama upisanim u Upitnik poljoprivrednih gospodarstava za ulaganja u modernizaciju i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na svojim PG.

Ministarstvo poljoprivrede i LAG Karašica ovim putem pozivaju sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 08. kolovoza 2014. godine do 12 sati.

Nacrt Pravilnika o provedbi Podmjere 4.1
Obrazac za dostavu mišljenja M4.1