JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA ZA MJERU 04 „ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU“, PODMJERU 4.2. „ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

29. 7. 2014.

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je javnu raspravu vezanu za Pravilnik kojim se utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.2. „Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, Službeni list Europske unije, L347.

Pravilnik se donosi temeljem članka 30. stavak 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, 80/13 i 41/14).
Ministarstvo poljoprivrede i LAG Karašica ovim putem pozivaju sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.2. „Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 08. kolovoza 2014. godine do 12 sati.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni tekst Nacrta Pravilnika koriste isključivo predviđeni OBRAZAC i dostave ga na e-mail adresu: info@lag-karasica.com kako bi LAG objedinio sve pristigle komentare i poslao ih MP ili izravno u MP na mail: lana.bacura@mps.hr i tomislav.petrovic@mps.hr, kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Prijedlog Pravilnika možete pronaći OVDJE.