JAVNI POZIV ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA „ZAŽELI“

25. 8. 2023.

LAG Karašica planira prijaviti projekt na poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Za pripremu projektnog prijedloga potrebna nam je evidencija koliko osoba s područja LAG-a Karašica ima potrebu sudjelovati u programu Zaželi. Zbog propisanih novih uvjeta programa potrebno je ustanoviti koliko zainteresiranih korisnika, osoba u potrebi ispunjava uvjete natječaja.

Uvjeti koji su propisani natječajem za buduće korisnike su slijedeći:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

Osobe starije od 65 godina: ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu – čiji mjesečni prihodi:

za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 626,92 eura).

za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 940,38 eura).

koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

– Odrasle osobe s invaliditetom: koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja.
Koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.
Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Molimo da se sve zainteresirane osobe s područja gradova: Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo te općina: Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Magadenovac, Koška, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Punitovci i Viljevo za ukoliko žele biti korisnici projekta „Zaželi“ da se prijave:

strong>osobno na adresu LAG Karašica, K.P. Krešimira IV. 6b, Valpovo ili
na broj telefona: 031/500-842
kako bi se u razgovoru utvrdilo ispunjava li osoba uvjete za uključivanje u projekt te kako bi se utvrdio broj zainteresiranih osoba. Krajnji rok za iskaz interesa je 5. rujna 2023. godine.