JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA SURADNIKA NA EU PROJEKTIMA U SKLOPU PROGRAMA JAVNIH RADOVA

25. 7. 2017.

LAG Karašica objavljuje Javni poziv za izbor 6 kandidata za obavljanje javnih radova Suradnik/suradnica na EU projektima na vrijeme od 9 mjeseci.

Opis poslova: edukacija, proučavanje natječaja te priprema projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati sredstvima hrvatskih i EU fondova.

Kandidati/tkinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati slijedeće uvjete

Pripadati jednoj od ciljanih skupina:

– mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
– mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
– osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih 3 i više godina.

Potrebna razina obrazovanja:

Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: nije važno.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme.
Mjesto rada je područje LAG-a Karašica.
Naknada troškova prijevoza: u cijelosti
Potrebna vozačka dozvola B kategorije.
Poznavanje engleskog jezika i rada na računalu.

Prijava mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:

-zamolbu
-životopis
-dokaz o stručnoj spremi
-presliku osobne iskaznice
-potvrdu o prijavi na HZZ

Javni poziv je otvoren od 26. srpnja 2017. do 01. kolovoza 2017. godine
Prijave osobno ili poštom dostaviti na adresu:

LAG ,,Krašica”
Matije Gupca 32
31550 Valpovo

ili na mail adresu: info@lag-karasica.com

Zakašnjele i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja biti će pozvani na individualni razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru tj. odobrenja Programa javnih radova od strane HZZ.