KONAČNA (PRAVOMOĆNA) RANG LISTA – MJERA/T.O. 7.4.

01. 9. 2022.

LAG Karašica objavljuje pravomoćnu konačnu rang listu odabranih projekata nakon provedenog LAG natječaja za provedbu mjere/tipa operacije 7..4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne djelatnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020. Rang lista odabranih projekata za koje je LAG Karašica dana 18. kolovoza 2022. godine izdala Odluke o odabiru postala je pravomoćna danom 31. kolovoza 2022. godine.

Konačna (pravomoćna) rang lista – 7.4.