KONAČNA (PRAVOMOĆNA) RANG LISTA ODABRANIH PROJEKATA – MJERA/T.O. 4.1.1.

21. 6. 2023.

LAG Karašica objavljuje pravomoćnu konačnu rang listu odabranih projekata nakon provedenog LAG natječaja za provedbu mjere/tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz LRS LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020. Rang lista odabranih projekata za koje je Upravni odbor LAG-a Karašica dana 21. lipnja 2023. godine donio Odluke o odabiru postala je pravomoćna istoga dana.

Konačna – pravomoćna rang lista – LN.4.1.1.02.