KONAČNA (PRAVOMOĆNA) RANG LISTA ODABRANIH PROJEKATA – MJERA/T.O. 7.4.

12. 1. 2024.

LAG Karašica objavljuje pravomoćnu konačnu rang listu odabranih projekata nakon provedenog LAG natječaja za provedbu mjere/tipa operacije 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020. Rang lista odabranih projekata za koje je Upravni odbor LAG-a Karašica dana 28. prosinca 2023. godine donio Odluke o odabiru postala je pravomoćna dana 11. siječnja 2024. godine.

Konačna – pravomoćna Rang lista