KONAČNA RANG LISTA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE/T.O. 4.1.1.

28. 5. 2020.


Upravni odbor LAG-a Karašica je na svojoj 19. sjednici, koja se održala elektroničkim putem zbog pandemije bolesti COVID-19, usvojio je Konačnu rang listu za 3. LAG Natječaj za mjeru/tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ iz LRS LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020., te donio Odluke o odabiru projekata i Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedovoljno raspoloživih sredstava.

Odluke o odabiru projekta usvojene su za ukupno 16 projekata čija je ukupna vrijednost 5.835.246,90 HRK dok je vrijednost potpore za sve odabrane projekte 3.477.229,06 HRK intenziteta potpore do najviše 70% vrijednosti prihvatljivih troškova.

Za 22 Zahtjeva za potporu LAG je izdao Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedovoljno raspoloživih sredstava.

Svim korisnicima koji su ostvarili potporu tj. za čije su projekte donesene Odluke o odabiru želimo uspješnu provedbu projekata.

Konačnu Rang listu možete preuzeti OVDJE.