KOORDINACIJSKI SASTANAK LAG-A ĐAKOVŠTINE

29. 1. 2013.

Semeljci 28.1.2012.Voditelj LAG-a Karašica Ivan Vrbanić zajedno sa predstavnicama Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. iz Osijeka sudjelovao je 28. siječnja 2013. na koordinacijskom sastanku za osnivanje budućeg LAG-a na području Đakovštine. Na području Osječko-baranjske županije sada postoje 3 osnovana LAG-a te je pokrenuta inicijativa za osnivanje još jednog LAG-a na području Grada Đakova i 9 okolnih općina Đakovštine. Sastanak je održan u vijećnici Općine Semeljci uz sudjelovanje većine predstavnika 10 JLS na čijem području bi se trebao osnovati LAG. Predstavnice RRA SiB d.o.o. prezentirale su načela LEADER pristupa i budućnost lokalnog i ruralnog razvoja u EU dok je voditelj LAG Karašica prezentirao iskustva osnivanja LAG Karašice te nazočne upoznao sa najnovijim izmjenama Pravilnika o mjeri 202 iz IPARD programa i natječajem za odobravanje LAG-ova koji bi trebao biti objavljen u slijedećih mjesec dana.