LAG AKTIVNI SUDIONIK „DUPLO“ PROJEKTA

16. 7. 2013.

Održan je prvi sastanak projektnoga tima DUPLO projekta (IPA CBC HU-HR) kojemu su nazočili predstavnici mađarskih i hrvatskih projektnih partnerskih institucija: predstavnici Istraživačkog centra za ekonomske i regionalne studije Akademije znanosti Mađarske iz Pečuha (vodeći partner), predstavnici Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje i Razvojne agencije grada Čakovca (hrvatski partneri) kao i predstavnici pridruženih partnerskih institucija iz Mađarske, Mađarske vode, i Hrvatske, predstavnici LAG-ova Karašica i Baranja. DUPLO projekt ima za cilj jačanje lokalne gospodarske djelatnosti u pekograničnom području, razvoj alternativnih oblika turizma naslonjenih na lokalnu proizvodnju te promociju zaštite okoliša.

Kroz aktivnosti DUPLO projekta planira se izraditi digitalni razvojni plan prekograničnog područja uz Dravu uz korištenje suvremenog GIS alata za planiranje razvoja, zajednička baza podataka o lokalnim proizvođačima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, turizmom u skladu s važećim standardima zaštite okoliša. Predivđena je i izrada kataloga proizvođača te zajedničkog plan razvoja LAG-ova na projektnom području kao i uspostavljanje partnerskih odnosa svih dionika razvoja u prekograničnom području u dravske regije.