LAG SUMMER FESTIVAL U BIOGRADU NA MORU

26. 5. 2014.

LAG Karašica i ove će godine aktivno sudjelovati na 2. „LAG SUMMER FESTIVAL“, najvećem međunarodnom okupljanju LAG-ova u Hrvatskoj, koji će se održati 4.-6. srpnja 2014. godine u Biogradu na Moru. Cilj festivala je „spojiti zeleno i plavo“ na jedan drugačiji način tako da damo priliku svim jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima da izlože svoje proizvode i usluge pred 20.000 turista, u gradu koji je poznat kao turističko središte u srcu Jadrana.

Pravo sudjelovati imaju članovi LAG-a Karašica, i to po jedan predstavnik člana, za koga LAG Karašica snosi trošak prijevoza, smještaja i kotizacije koja iznosi 400 kn po metru izložbenog prostora (štandova, stolova).

Prijave se primaju u LAG-u zaključno sa petkom 30. svibnja 2014. godine na mail: info@lag-karasica.com. Prijava treba sadržavati naziv člana, ime i prezime predstavnika člana koji će putovati u Biograd te dužinu potrebnog prostora za izlaganje.

LAG Karašica zadržava pravo ograničiti (umanjiti) izložbeni prostor, a zbog ograničenog broja sudionika u obzir će se uzimati ranija prijava.