LAGU KARAŠICA ODOBREN PROJEKT IZ PODMJERE 19.1. PRIPREMNA POMOĆ

29. 9. 2015.

leader-plus-logoLokalna akcijska grupa Karašica zaprimila je od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Odluku o dodjeli sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020..

LAG-u Karašica odobren je iznos od 531.209,00 kuna za provedbu podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ čije su aktivnosti izrada nove Lokalne razvojne strategije LAG-a Karašica 2015.-2020. i tekući troškovi LAG-a u slijedećih godinu dana.

Provedbom ove podmjere LAG Karašica je u obvezi, u roku od 6 mjeseci, izraditi LRS kojom će biti definirani pravci razvoja područja LAG-a do 2020. godine kroz odabrane mjere iz PRR RH 2014.-2020.. Biti će to svojevrstan „mini program ruralnog razvoja“ za područje LAG-a Karašica u čemu očekujemo aktivno sudjelovanje svih dionika razvoja na području LAG-a kako bi Strategija bila kvalitetno ocijenjena i uz pomoć nje dobivena nova sredstva za sve prihvatljive korisnike PRR, prvenstveno poljoprivredna gospodarstva, na području LAG-a, a u svrhu razvoja i unaprjeđenja kako poljoprivredne proizvodnje tako i svih djelatnosti koje se vežu uz poljoprivredu i sve druge djelatnosti koje je moguće financirati iz mjera ruralnog razvoja.

Financiranje projekta iz podmjere 19.1. osigurano je iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u 90% financiranju EU i 10% financiranju Republike Hrvatske.