NAJAVA NATJEČAJA ZA OPERACIJU 7.1.1. – SASTAVLJANJE I AŽURIRANJE PLANOVA ZA RAZVOJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

06. 3. 2015.

planObavještavamo sve zainteresirane potencijalne korisnike (gradovi s najviše 10.000 stanovnika i sve općine) da će se sljedeći tjedan raspisati Natječaj za operaciju 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave u okviru Mjere 7. (Podmjere 7.1.).
U nastavku navodimo i prihvatljiva ulaganja unutar operacije 7.1.1.:

1) izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada,
2) izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada,
3)izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.

Zahtjevi za potporu moći će se podnositi od 11.03. do 11.05.2015. Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, a sam tekst natječaja kao i svi potrebni obrasci za prijavu moći će se preuzeti s mrežne stranice Agencije za plaćanja odmah po službenoj objavi.

Detaljne informacije nalaze se u Pravilniku o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kojeg možete pogledati OVDJE.