NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KOORDINATOR NA PROJEKTU

12. 2. 2015.

LAG Karašica objavljuje natječaj za zapošljavanje koordinatora na projektu Bottom- up sa slijedećim opisom poslova:

– koordinator na projektu bit će zaposlen u trajanju od 12 mjeseci na nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, za potrebe provedbe projekta „Bottom-up“ koji će biti realiziran iz instrumenata pretpristupne pomoći u okviru Poziva za dostavu projektnih prijava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II“ iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013

– koordinator na projektu će biti zadužen za pomoć u pripremi periodičnih izvještaja, istraživanju tržišta i pripremi natječajne dokumentacije tijekom trajanja projekta. Bit će zadužen i za organizaciju aktivnosti predviđenih projektom.

Za koordinatora na projektu može biti odabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete (1 izvršitelj/ica):

· punoljetnost;
· hrvatsko državljanstvo;
· završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;
· aktivno znanje engleskog jezika;
· posjedovanje vozačke dozvole B kategorije;
· posjedovanje Uvjerenja o osposobljavanju za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova;

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

· životopis na hrvatskom i engleskom jeziku (Europass);
· dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice);
· dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome);
· uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
· dokaz o posjedovanju vozačke dozvole b kategorije (preslika vozačke dozvole);
· uvjerenje o osposobljavanju za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Prijave slati na adresu: LAG KARAŠICA, Matije Gupca 32, 31550 Valpovo s naznakom „Za natječaj za koordinatora/icu na projektu“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja (zaključno sa 18. veljače).

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni pismenim putem u zakonskom roku.

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti OVDJE.