NOVI PREDSJEDNIK LAG-A JE KREŠIMIR ŽAGAR

02. 10. 2013.

Krešimir Žagar gradonačelnik Našica novi je predsjednik Lokalne akcijske grupe „Karašica“. Tako su odlučili članovi LAG-a na održanoj izvanrednoj izbornoj skupštini LAG-a. Naime, nakon provedenih lokalnih izbora, u svibnju ove godine, došlo je do određenih promjena na čelnim pozicijama gradova i i općina na području LAG-a Karašica pa je temeljem toga došlo i do promjena u sastavu Upravnog odbora LAG-a. Za dopredsjednike LAG-a izabrani su Ljerka Vučković, zamjenica gradonačelnika Belišća i Damir mikić, zamjenik gradonačelnika Donjeg Miholjca. Tomislava Kuricek iz Našica, postala je članica Upravnog odbora. Na sjednici Skupštine LAG-a članovi su upoznati sa informacijama o funkcioniranju LAG-a od kojih je najznačajnija da je LAG potpisao Ugovor o sufinanciranju odabranog LAG-a sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Dogovorene su i buduće aktivnosti LAG-a koje će biti usmjerene jačanju ljudskih potencijala na području LAG-a kako bi dionici razvoja postali što sposobniji za povlačenje što većeg iznosa novca iz fondova EU. Ono što je jedna od osnovnih zadaća LAG-a, nakon dobivenog „odobrenja“, je potpora prijaviteljima projekata iz mjera IPARD programa. Tako je LAG Karašica od dobivanja „odobrenja“ (od srpnja ove godine) do danas izdao ukupno 5 Pisama preporuke za projekte koji su aplicirani na mjere iz IPARD programa ukupne vrijednosti 28 mil. kuna. Ako ti projekti budu odabrani i prijavitelji budu dobili potporu iz IPARD programa od približno 50% povrata ukupne investicije to će biti dodatni zamah razvoju gospodarskih aktivnosti u poljoprivredi i prehrambenoj industriji na području LAG-a Karašica.