OBAVIJEST ZA KORISNIKE TIPOVA OPERACIJA 4.1.1., 4.1.2. I 4.2.1.

21. 7. 2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava korisnike koji su podnijeli zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu, u slučaju isplate u ratama, da će Agencija za plaćanja u slučaju nemogućnosti završetka projekta uslijed objektivnih i opravdanih okolnosti, dozvoliti odstupanje od Pravilnika, te korisnicima omogućiti podnošenje zahtjeva za promjenu i nakon što je izvršena isplata po prethodnom zahtjevu za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma. Predmet zahtjeva za promjenu ne mogu biti troškovi za koje je već podnesen zahtjev za isplatu. Od trenutka stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava do konačne isplate Zahtjev za promjenu korisnik može podnijeti najviše 2 puta, a sukladno članku 29. Pravilnika („Narodne novine“, broj: 07/2015). Detaljne Upute za podnošenje Zahtjeva za promjenu, kao i obrazac Zahtjeva za promjenu možete pronaći ovdje.