OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA MJERU 7.1. PRR 2014-2020

10. 3. 2015.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama 25/15, od 06. ožujka 2015. godine, Natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti”– provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.
Prihvatljivi korisnici su općine i gradovi s najviše 10.000 stanovnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Prihvatljiva ulaganja su:

a) izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada,

b) izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada,

c) izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.
Sredstva javne potpore iznose ukupno 21.000.000,00 HRK. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Tekst natječaja i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE