OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU OPERACIJE 19.2.1. „PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE“

02. 6. 2016.

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama 50/16 objavljen natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ –
provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.

Prihvatljivi korisnici su Lokalne akcijske grupe (LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog
sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja.

Predmet Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19.4.. Natječajem se LAG-ovi odabiru za cijelo programsko razdoblje
2014. -2020. u kojem su jedni od glavnih nosioca ruralnog razvoja.

Iznos javne potpore namijenjen za dodjelu je 490.000.000,00 HRK. Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog
proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 % udjela, a Republika Hrvatska s 10 % udjela, a intenzitet javne potpore
iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.2.1. odnose se na provedbu odabranih projekata iz Lokalne razvojne strategije (LRS).

Detaljne informacije možete pogledati ovdje.