ODLUKA O IZBORU KANDIDATKINJA – ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

27. 1. 2023.

LAG Karašica, proveo je postupak odabira kandidatkinja koje su se javile na oglas za radno mjesto žena za pomoć u kući u sklopu projekta „Snažne žene II.“ iz programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Kodni broj ugovora: UP.02.1.1.16.0289, korisnika Udruge HVIDRA Belišće.

Ured LAG-a Karašica izvršio je administrativnu kontrolu prijava, proveo intervju sa svim prijavljenim kandidatkinjama te izvršio odabir 25 kandidatkinja s kojima će se sklopiti ugovori o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci. Odluku o odabiru kandidatkinja možete preuzeti u nastavku.

Odluka o izboru kandidatkinja – žena za pomoć u kući – UP.02.1.1.16.0289