ODLUKA O IZBORU KANDIDATKINJA – ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

28. 9. 2022.

LAG Karašica, proveo je postupak odabira kandidatkinja koje su se javile na oglas za radno mjesto žena za pomoć u kući u sklopu projekta „Žene za zajednicu“ iz programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Kodni broj ugovora: UP.02.1.1.16.0288, korisnika Udruge Matice umirovljenika Petrijevci.

Na Oglas za posao koji je bio otvoren od 15. do 23. rujna 2022. godine na Internet stranici LAG-a Karašica i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje javilo se ukupno 68 kandidatkinja.

Ured LAG-a Karašica izvršio je administrativnu kontrolu prijava, proveo intervju sa svim prijavljenim kandidatkinjama te izvršio odabir 25 kandidatkinja s kojima će se sklopiti ugovori o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci. Odluku o odabiru kandidatkinja možete preuzeti u nastavku.

Odluka o izboru kandidatkinja – žena za pomoć u kući – UP.02.1.1.16.0288