ODLUKA O ODABIRU- STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

19. 2. 2019.

Temeljem članka 35. Statuta Lokalne akcijske grupe Karašica, a sukladno Javnom pozivu za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, URBROJ: 40/2019 od dana 12. veljače 2019. godine, Voditelj LAG-a Karašica donosi slijedeću:

ODLUKU

I.

Za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa do 12 mjeseci za zanimanje savjetnik za EU projekte i ruralni razvoj bira se:

Kristijan Ištoković

II.

Ova Odluka ima se objaviti na Internet stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

LAG Karašica

Odluka o odabiru-stručno osposobljavanje