ODOBREN NOVI PROJEKT “MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST KROZ KULTURU I SPORT”

11. 1. 2021.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, objavilo je drugu Odluku o financiranju za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ koji se provodi u okviru Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1 „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije“.
Drugom Odlukom o financiranju poduprijeti će se 15 projekata kojima je cilj povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. To će se postići kroz razvoj/unaprjeđenje socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje i/ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina, te kroz razvoj i unaprjeđenje interkulturalnih usluga/aktivnosti na prostoru urbanih aglomeracija/područja u svrhu socijalnog uključivanja ranjivih skupina. Ukupna vrijednost odabranih 15 projekata iznosi 27.375.331,57 HRK bespovratnih sredstava.

Među odobrenim projektima je i projekt Općine Petrijevci pod nazivom „MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST KROZ KULTURU I SPORT“ vrijednosti 2.434.751,26 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

Partneri na projektu su LAG Karašica, Općina Bizovac, Općina Koška i Općina Punitovci, a financiran je putem ITU mehanizma Urbane aglomeracije Osijek.

Svrha projekta je razviti novu socijalnu uslugu, poboljšati socijalne, kognitivne i kreativne vještine najmanje 100 osoba starijih od 54 godine i povećati njihovu socijalnu uključenost i kvalitetu života uvođenjem novih socijalnih usluga i provedbom prilagođenih kulturno-umjetničkih aktivnosti na području općina Petrijevci, Bizovac, Koška i Punitovci kao i uključivanje najmanje 100 osoba mlađih od 29 godina iz ruralnih sredina u društveni život zajednice kroz razvoj i unapređenje njihovih znanja i vještina razvojem dodatnih sadržaja kako bi im se osigurao kvalitetniji život za ostanak u svojim mjestima.

Projektom će se kroz različite radionice (radionica slame, ručnog rada, glazbenih i likovnih radionica) poboljšati kvaliteta života osoba iz ciljanih skupina. Urediti će se dvije mini teretane te dva vježbališta na otvorenom kako bi ponudili novi sadržaj bavljenja fizičkim aktivnostima, posebno sportom radi očuvanja zdravlja i integracije u život lokalne zajednice. Isto tako će se za pripadnike ciljane skupine osigurati posjet kulturnim sadržajima na području Urbane aglomeracije Osijek te poticati volonterstvo i aktivizam u lokalnoj sredini.

Za osobe starije od 54 godine razviti će se nova socijalna usluga prijevoza za njihove svakodnevne potrebe kako bi im olakšali integraciju i pomogli u svakodnevnim aktivnostima koje zbog prometne izoliranosti i nedostupnosti javnog prijevoza nisu u mogućnosti u potpunosti ostvariti samostalno.

Projekt je u cijelosti pripremljen u LAG-u Karašica koji će i koordinirati njegovom provedbom, te biti zadužen za implementaciju nove socijalne usluge u lokalnoj zajednici.

Trajanje projekta je 22 mjeseca od dana potpisa Ugovora što se očekuje u slijedećih mjesec dana.