ODOBREN PROJEKT – UČIM, RADIM POMAŽEM SLAVONIJI II.

01. 2. 2021.

LAG-u Karašica odobren je projekt „Učim, radim, pomažem Slavoniji II.“ iz poziva Zaželi – program zapošljavanja žena faza II. u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ u vrijednosti od 5.000.000,00 HRK. Projekt je u 100%-tnom iznosu financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Valpovo i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Osijek.

Svrha projekta je zapošljavanje 56 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, koje će kao žene za pomoć u kući na području LAG-a Karašica kroz 12 mjeseci skrbiti o 336 krajnja korisnika čime će se povećati socijalna uključenost osoba starije životne dobi i osoba u potrebi, a tim i povećati zaposlenost na području LAG-a.

Nakon uspješno provedenog projekta iz Zaželi – faza I. LAG Karašica, provedbom ovog projekta, nastavlja sa brigom o marginaliziranim skupinama na svom području čime želimo dati svoj doprinos svekolikom razvoju naših ruralnih prostora koji postaju uključiva sredina za sve skupine u društvu, a starijim osobama se pomaže da svoju treću dob provedu na svojim ognjištima bez institucionalizacije čime im se uvelike podiže kvaliteta života.