Održana animacijska radionica za mjeru 7.4.

10. 1. 2019.

Lokalne akcijske grupe Karašica u srijedu 09. siječnja 2019. godine u održala je animacijsku radionicu za potencijalne prijavitelje na Mjeru 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu e iz Lokalne razvojne strategije 2014.-2020.
Na radionici su sudjelovali gradonačelnici i načelnici 17 jedinica lokalne samouprave s cijelog područja LAG-a Karašica. Radionicu je otvorio predsjednik LAG-a Karašica Dalibor Vidaković koji je u uvodno pozdravio sve prisutne. U nastavku radionice Voditelj LAG-a Karašica Ivan Vrbanić ukratko je predstavio uvijete i kriterije iz Natječaja.
Predmet natječaja je ulaganje u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga na LAG-području koje čine: gradove; Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo te općine; Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Magadenovac, Koška, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina ,Viljevo, Punitovci i Gorjani.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom natječaju je 3.950.000,00 HRK.
Iznosi potpore je minimalno 15.000 Eura a maximalno: 40.000 Eura.

Intenzitet potpore će se određivati sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave prema stupnju razvijenosti ( NN br. 132/17) iz Priloga VIII. Ovog Natječaja te iznosi 100 % za sve JLS osim za grad Našice te iznosi 90 %.

Gradonačelnici i načelnici su kratko izložili svoje projektne ideje koje planiraju prijaviti na navedeni Natječaj . Na kraju radionice je zaključeno da se Natječaj planira raspisati do kraja ovoga mjeseca a da će biti otvoren minimalno 60 dana kako bi svi mogli na vrijeme pripremiti potrebitu projektnu dokumentaciju.