ODRŽANA RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA BOTTOM-UP

03. 11. 2015.

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje i Lokalna akcijska grupa, Karašica kao partneri na projektu Bottom-Up, organizirali su 29. i 30. listopada 2015. godine dvodnevnu edukativnu radionicu za postojeće i buduće korisnike EU projekata na temu „Upravljanje projektnim ciklusom – priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova“.

Radionica je imala za cilj prenošenje i razmjenu iskustava i osposobljavanje polaznika za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova. Program radionice namijenjen je članovima LAG-a Karašica koji pripremaju i provode projekte sufinancirane iz EU fondova. Predavači su bili gđa. Brigita Ivoševac, gđa. Tanja Putar, gđa. Ana Nemet-Đurđević i g. Slavko Tušek, voditelji projekata s višegodišnjim iskustvom, zaposlenici RRA SiB, koji su direktno uključeni u proces provedbe i upravljanja EU projektima.

UPC-1

UPC-2

UPC-3